J Merfyn Pugh J Merfyn Pugh's Home Page Properties for sale at J Merfyn Pugh Make an online enquiry for a property for sale with J Merfyn Pugh How to contact J Merfyn Pugh About J Merfyn Pugh Useful Online lInks
Properties between £120,000 and £200,000 Properties over £200,000 Waterside Properties Farms, Smallholdings and Land Commercial Properties  

For Sale 


Properties for sale:-

 

 
 

 

These properties are situated in an area where Cymraeg / Welsh has been the main language of the community for at least 1,400 years and the basis of a rich culture. Welsh is also the principle medium of children's education.

To maximise your enjoyment and appreciation of the culture in this area, if you purchase a property why not consider learning the language to allow you to fully integrate into the community?

For details of Welsh Courses - telephone:
Welsh Language Board 01758 701320
Menter Iaith Gwynedd 01766 512300
Meirion/Dwyfor College 01758 701385

Cymraeg yw iaith gynta'r cwr yma o'r byd ers gwell na 1,400 o flynyddoedd, ac ynghlwm hi mae ein diwylliant cyfoethog. Mae yn bwysig i'r rheini sy'n bwriadu prynu eiddo yn yr ardal wybod fod gwersi yn yr ysgolion yn benna' yn Gymraeg.

Er mwyn iddynt gael mwynhau a gwerthfawrogi'n diwylliant ni, a chael perthyn iddo, beth am eu hybu i roi cynnig ar ddysgu'r iaith?

Click here


J.Merfyn Pugh, Estate Agents- 26 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DE 
Tel: 44 (0)1758 701 888 Fax: 44 (0)1758 701 444
Designed by www.delwedd.co.uk